Lägenhet
Skadedjurs-fritt

© salesup.se

Även i lägenheter finns problem med skadedjur.

I lägenheten förekommer många av de problem som finns i en villa men dessutom ger flerfamiljsboende en del andra problem med skadedjur. Skadedjur som angriper en lägenhet kan även sprida sig till andra lägenheter.

Skadedjuren kan komma med livsmedel och frukt, som fripassagerare med hem från semestern, via ventilation mm.

I äldre lägenheter är det ibland stora problem med vivlar, ängrar och mal då dessa bor i väggar och bjälklag med äldre isolering och de är svårt att få bort dem helt.

Noggrann städning och hygien är bra förebyggande åtgärder. För att upptäcka skadedjur placerar du ut fångstfällor som indikerar förekomst av skadedjuren och underlättar för dig att hålla dem under kontroll.

Nedan finns de flesta av de skadedjur som du kan hitta i och runt ditt hem.

Har du frågor så hör gärna av de till oss på: info@skadedjurshjälp.se

Webbshophttp://order.skadedjurshjalp.se/index.php?language=se